CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

duc4eyes.com có các hình thức giao hàng sau:

 

Hình thức giao hàng 

KHU VỰC

Thời gian

 

 

 

Dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn

  •  Nội thành TP. HCM

Giao trong vòng 2 ngày kể từ lúc đơn hàng đã được tiếp nhận không tính T7, CN

Dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn

  • Ngoại Thành, quận 9, quận 12, quận Bình Tân, Thành Phố Thủ Đức…

Giao sau 2-3 ngày kể từ lúc đơn hàng được tiếp nhận không tính T7, CN

Dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn

  • Liên Tỉnh

Giao sau 3-5 ngày kể từ lúc đơn hàng được tiếp nhận không tính T7, CN