Để có ly Cafe tươi hoàn hảo…

Cà phê tươi… đây là một khái niệm/định nghĩa mà các công ty/tập đoàn sản xuất cà phê khổng lồ rất không muốn quan tâm đến bởi vì nó quá khắt khe và hầu như không thể thực hiện với lượng sản phẩm lớn mà chỉ có thể sản xuất với công suất nhỏ, thủ…